Jak stworzyć idealny biznes plan?

Data opublikowania: 18.10.2011,
Komentarze: 1,
Autor: Kasia

Przygotowując się do założenia działalności gospodarczej prędzej czy później staniesz przed koniecznością napisania biznes planu. Wymagać będą tego od Ciebie nie tylko Twoi wspólnicy ale także banki i instytucje, które będą mogły wspomóc Cię finansowo w prowadzeniu Twojej działalności.

 

Czym tak naprawdę jest biznes plan?
Wiele mówi się o nim, a jego pisanie często zlecane jest specom w dziedzinie ekonomii. Czy słusznie? I tak i nie. Eksperci z pewnością podejdą do tego zadania profesjonalne, jeśli jednak samodzielnie stworzysz swój biznes plan zyskujesz świadomość tego, jaka naprawdę jest Twoja firma, możesz poznać ją od każdej strony, dostrzec słabości i niedoskonałości w działaniu. Biznes plan to nic innego jak narzędzie planistyczne wykonywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Jest on narzędziem komunikacji wewnętrznej, sporządzanym na potrzeby wewnętrzne firmy – bez niego nie będzie możliwe kompleksowe określenie celów i rentowności przedsięwzięcia.

 

Po co pisać biznes plan?
W nowoczesnej gospodarce podstawą funkcjonowania każdego biznesu jest umiejętne planowanie. To działanie niezbędne w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Powszechnie funkcjonuje przekonanie, że nawet najgorszy plan działania jest lepszy od jego braku, gdyż pozwala on na zachowanie porządku i kolejności działań nawet przy zmiennych czynnikach zewnętrznych. Poprawnie skonstruowany biznes plan uszczegóławia misję firmy, na jego podstawie można określić, czy osiągane wyniki są współmierne do wcześniejszych założeń. Nie zapominajmy o tym, że jest on także źródłem informacji dla inwestorów i kredytodawców.

 

Z czego powinien składać się biznes plan?
Tak naprawdę nie istnieją ściśle wyznaczone zasady pisania biznes planu. Najprostsze rozwiązanie jest w tym wypadku najbardziej skuteczne. Warto przyjąć powszechnie stosowaną strukturę, wedle której nasz plan będzie zbudowany ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Wstęp to streszczenie biznesplanu, zawierający cele, opis produktu, kompetencje twórców projektu oraz ich potrzeby finansowe. Kolejno powinien znaleźć się w nim opis firmy – jej misja i forma organizacyjno – prawna oraz szczegóły zarządzania projektem – stosunki własnościowe, poszczególne role, skład rady naczelnej. Niezbędne będzie także określenie planu marketingowego oraz organizacyjnego, a także harmonogramu realizacji, czyli kolejnych czynności niezbędnych do przeprowadzenia projektu oraz analizy rynku, która określi potencjalne szanse i zagrożenia, jakie może napotkać firma, gdy będzie swoje działania wcielać w życie. Szczególnie dla kontrahentów firmy liczyć się będzie rachunek zysków i strat oraz bilanse i rachunki przepływów.

 

Jakie korzyści wynikają ze stworzenia dobrego biznes planu?
Przede wszystkim odpowiednie zaprezentowanie firmy kredytodawcom i kontrahentom, a co za tym idzie możliwość pozyskania odpowiednich kwot koniecznych do sfinalizowania inwestycji. Dzięki niemu łatwiej dostrzec niedoskonałości przedsiębiorstwa ale także wykryć szanse i pomysły, w jaki sposób można się ich skutecznie pozbyć. Dokładnie określa stan przedsiębiorstwa i prognozy na przyszłość oraz czas i sposoby realizacji inwestycji, pozwalając określić ewentualne zagrożenia, takie jak ograniczenia finansowe czy zasobów ludzkich oraz możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Odwiedzono dla fraz:

  • idealny biznesplan
  • idealny biznes plan

Komentarze