Odnieś sukces dzięki Public Relations!

Data opublikowania: 29.11.2011,
Komentarze: 1,
Autor: Kasia

Chcesz poznać zasady skutecznego PR-u? Weź udział w szkoleniu! Podczas niego uczestnicy uczą się i pracują na sytuacjach z własnego życia, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.

 

Cena szkolenia: 300 zł za osobę
Termin szkolenia: Od 2011-12-06 do 2011-12-06
Czas trwania szkolenia: Dni 1/ godzin 8
Miejsce szkolenia: Kraków (Ośrodek Dydaktyczny KC Centrum Rozwoju)
Typ szkolenia: szkolenie otwarte
Termin zgłoszeń upływa: 2011-12-05 Rekrutacja w toku
Kontakt w sprawie szkolenia: Katarzyna Gaszka, tel 797458721, kontakt@kccr.pl

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne/ Środek tygodnia


Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za politykę i strategię komunikacji promocyjno- reklamowej instytucji oraz do osób, które zajmują się organizacją imprez kulturalnych i odpowiadają za wizerunek instytucji.

 

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu skutecznego planowania komunikacji instytucji kulturalnej z rynkiem, organizowania wydarzeń kulturalnych pod kątem marketingowego PR, planowania i realizacji imprez kulturalnych, określania skuteczności i efektywności komunikacji pod kątem grup docelowych.

 

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do PR – początki współczesnego PR
2. Definicje, cele i narzędzia PR
3. Zintegrowana komunikacja marketingowa a PR instytucjonalny
4. PR a marketing, PR a reklama, PR a lobbing, PR a propaganda, PR a sponsoring, PR a dziennikarstwo
5. Budowanie strategii PR – zasady, narzędzia, metody
6. Zasady współpracy z mediami
7. Teksty PR-owe na stronach internetowych (działania)
8. Promocja instytucjonalna na Facebooku, NK
9. Analiza sytuacji instytucjonalnej-warsztat SWOT
10. Budowa strategii PR (diagnozowanie, badanie rynku medialnego, sondaże opinii społecznej, planowanie, prewencja antykryzysowa, wyznaczanie celów, określanie grup docelowych, środki i narzędzia PR, robocze harmonogramy działania, ustanowienie budżetu, realizacja, ocena efektów działań PR, metody efektywnościowe i pragmatyczne)
11. Promocja wydawnictw zwartych
12. Reklama kreatywna a PR instytucjonalny

 

źródło:inwestycjawkadry.pl

Komentarze