Skuteczne negocjacie Twoją mocną stroną w biznesie

Data opublikowania: 30.11.2011,
Komentarze: 1,
Autor: Kasia

Dzięki szkoleniu nauczysz się jak przygotować się do rozmów i negocjacji z trudnym klientem tak, by odnieść sukces.

 

Cena szkolenia: 1250 zł za osobę
Termin szkolenia: Od 2011-12-12 do 2011-12-13
Czas trwania szkolenia: Dni 2, pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Hotel ***
Typ szkolenia: Szkolenie otwarte
Termin zgłoszeń upływa: 2011-12-08 Rekrutacja w toku
Kontakt w sprawie szkolenia: Marcin Wrzosek, tel 224636204
Opcja i tryb szkolenia: Wyjazdowe/ Środek tygodnia

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje, pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży, przełożonych, zarządzających zespołem.

 

Program szkolenia:
1. Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem.
2. Budowanie klimatu do rozpoczęcia negocjacji:

 • Klimat napięcia / klimat porozumienia
 • Jasne reguły gry / ustalenie obowiązujących zasad
 • Ustalenie obiektywnych kryteriów oceny interesów strony

3. Negocjacje pozycyjne versus negocjacje integracyjne:

 • Strategia negocjacji pozycyjnych
 • Komunikacja w negocjacjach nastawionych na współpracę
 • Korzyści wynikające ze stosowania obu taktyk negocjacyjnych

4. Przygotowanie się do procesu negocjacji:

 • Proces równoważenia wskaźników sił w negocjacjach – jak go uzyskać?
 • Współczesne podejście do procesu negocjacyjnego
 • Opracowanie możliwości korzystnych dla obu stron

5. Komunikacja w negocjacjach:

 • Wykorzystanie analizy transakcyjnej w negocjacjach
 • Zasady skutecznego porozumiewania się
 • Transakcje i gry w negocjacjach (wg koncepcji Berne’a)
 • Kontrtaktyki wobec gier
 • Odkrywanie wspólnych interesów

6. Komunikacja niewerbalna:

 • Znaczenie mimiki, gestów, postaw ciała
 • Strefy gestów
 • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych

7. Metody rozwiązywania trudnych sytuacji negocjacyjnych:

 • Impas w negocjacjach – radzenie sobie z nim
 • Przyjmowane postawy emocjonalne
 • Cechy dobrego negocjatora

8. Techniki wywierania wpływu oraz chwyty psychologiczne:

 • Wojna pozycyjna
 • Wojna psychologiczna
 • Zły i dobry policjant (manipulacja emocjami)
 • Wszystko albo nic (manipulacje poczuciem kontroli)
 • Efekt ‘Columbo’… (manipulacje oparte na wrodzonych automatzmach)
 • Techniki przeciwdziałania manipulacjom

9. Język perswazji:

 • Techniki perswazji
 • Wykorzystanie modalności zmysłowych w perswazji (kanał czuciowy, wzrokowy i słuchowy)

10. Długofalowe strategie negocjacyjne:

 • Zrozumienie systemu motywacji drugiej strony
 • Budowanie silnych relacji partnerskich
 • Dążenie do relacji ‘wygrany – wygrany’

źródło: inwestycjewkadry.pl

Komentarze